Familie Zoontjens

Het bedrijf van familie Zoontjens, V.O.F. Barnwerd, is gevestigd op de gelijknamige wierde (terp) in Oldehove. De V.O.F. is vanaf de oprichting van de coöperatie bij NoorderlandMelk betrokken. De eerste melk van de coöperatie werd in 2007 bij familie Zoontjens opgehaald.

Noordwest Groningen
Jan (51) en Maria (51) Zoontjens zijn 24 jaar geleden vanuit Brabant naar Noordwest Groningen gekomen. "Een hele stap, aldus Maria, als je verder weg verhuist moet je alles opnieuw opbouwen. Destijds hebben we voor Groningen gekozen vanwege de op dat moment lagere grondprijzen, ruime verkaveling en groeimogelijkheden."
 
Drie generaties
Jan: "We zijn een echt familiebedrijf waarop dit moment drie generaties in meewerken. Vader Jan sr. (82 jaar), zoon Roel (20) en wijzelf natuurlijk. De taken zijn onderling goed verdeeld. Jan sr. is verantwoordelijk voor hand- en spandiensten. Roel houdt zich bezig met de verzorging en voeding van de koeien en de mechanisatie op het bedrijf. Maria verzorgt de kalfjes en doet de boekhouding en ik ben verantwoordelijk voor diverse administratieve zaken en het management van het bedrijf. De kracht van het familiebedrijf is dat we het allemaal samendoen."  
 
Kringloopwijzer
De kringloopwijzer is vanaf 2016 verplicht gesteld voor alle melkveebedrijven. Familie Zoontjes gebruikt de Kringloopwijzer voor het tweede jaar. Roel: "Het leert mij veel over de voeropbrengst van ons land en over de manier van voeren. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld ons voerschema aangepast. We zijn benieuwd wat voor effect dat heeft op de Kringloopwijzer."

Waarom NoorderlandMelk?
"De differentiatie tussen grote en kleine bedrijven spreekt mij aan," zegt Jan. "Ik ben blij met bijvoorbeeld de kleinere beweiders. Dit is goed voor het imago van NoorderlandMelk. Tegelijkertijd hoop ik dat de kleine melkveehouder blij is met de efficiency die ons grote bedrijf de coöperatie biedt. Grote en kleine melkveebedrijven hebben elkaar nodig om de coöperatie draaiende te houden."
 
Jan & Maria, Roel Zoontjens, Oldehove