Melkverwerkers

Het hoge kwaliteitsniveau van NoorderlandMelk wordt weerspiegeld in het niveau van de bedrijven die de melk verwerken. We leveren melk aan Royal A-ware.

NoorderlandMelk kiest voor een langdurige samenwerking met Royal A-ware. De rol van NoorderlandMelk is breder dan alleen melkleverancier.Via de zogenaamde melkrotonde gaan we samen met Royal A-ware de aangevoerde melk optimaal tot waarde brengen. Dit kan door de melk tot kaas en dagverse zuivel te verwerken maar, afhankelijk van de marktsituatie, ook door de verkoop van melk of halffabricaten aan derden.