Nieuws

Huiskamerbijeenkomsten

NoorderlandMelk, met trots de toekomst in!!
Lees meer >

Persbericht: overname WeideWeelde

Weide Weelde gaat over naar NoorderlandMelk! Vol trots presenteert Zuivelcoöperatie NoorderlandMelk de overname van het Zuivelmerk Weide Weelde.
Lees meer >

Boer in transitie: Piet den Hertog

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v). “Er werden vlaggetjes bij de nesten gezet en ik maaide daar omheen. Vervolgens zagen de kraaien precies waar ze moesten zijn…”
Lees meer >

VLOG-pilot

NoorderlandMelk gaat vanaf 1 maart 2018  VLOG-melk leveren.
Lees meer >

21 september Weidedag familie Wijnhout

De familie Wijnhout heeft een prachtig modern familiebedrijf in het Sallandse land. In 2016 is de stal met Lely melkrobots gereed gekomen waarin bijna 2 miljoen kg melk wordt geproduceerd. Zij hebben veel ervaring met de combinatie weidegang/robot melken en het realiseren van een hoge melkproductie.
Lees meer >

Viering 10 jarig bestaan NoorderlandMelk

NoorderlandMelk viert dit jaar haar 10 jarig bestaan, een mijlpaal waar we met elkaar trots op mogen zijn.
Lees meer >

Marcel Strijtveen wint de Gouden Grutto

Marcel Strijtveen heeft tijdens de conferentie: "Succesvol boeren met natuur: ontmoet de praktijk", de Gouden Grutto publieksprijs ontvangen.
Lees meer >

Uitnodiging Voorjaarsvergadering

Donderdag 22 juni zal de jaarlijkse voorjaarsvergadering worden gehouden in restaurant de Schildhoeve, Fluitenbergseweg 69, Fluitenberg. Aanvang 10.30 uur. U bent als lid van NoorderlandMelk van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering zal om 15.00 uur worden afgesloten. Na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Een uitnodiging met daarop de agenda is u per post toegezonden. Graag tot ziens! Namens het bestuur, Alma den Hertog, voorzitter    
Lees meer >

Spardag

Woensdag 19 april Kruisweg, Marum Aanvang 10.45
Lees meer >

Bijeenkomst Fosfaatreductieplan 2017

NoorderlandMelk organiseert een drietal kleinschalige bijeenkomsten om met haar leden in gesprek te gaan over het Fosfaatreductieplan 2017. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen leden de laatste informatie over het plan en is er de gelegenheid om alle bedrijfsspecifieke vragen te stellen. U kunt zich niet meer aanmelden voor de bijeenkomsten.  
Lees meer >