Kwaliteit & Duurzaamheid

Topkwaliteit

Dagelijks werken we aan kwaliteit en duurzaamheid. Kwaliteit is binnen onze organisatie meer dan een streven. Het is voor onze melkveehouders het logische uitvloeisel van hun continue streven ‘de meest smaakvolle melk van Nederland te maken’.

Onze leden zijn kwaliteitsbewust, hebben passie voor het vak en zijn trots op hun bedrijven. Samen met hen leggen we de lat voor onze melk hoog. Kwaliteit leveren betekent regels en richtlijnen naleven en handhaven. Wij zijn daarin erg strikt omdat we weten dat het de enige manier is om de hoge kwaliteit die onze klanten van ons gewend zijn te waarborgen. Nu en in de toekomst. Kwaliteit is voor ons sterk gelinkt aan duurzaam denken en doen. We handelen altijd met respect voor de wereld om ons heen: diervriendelijk, minimale milieubelasting en met oog voor het welzijn van de mensen en dieren die ons omringen.

We zijn een transparante en open organisatie. Kwaliteit en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. We geven garanties voor kwaliteit en duurzaamheid:

  • Onze melkveehouders zijn blijvend gecertificeerd door Qlip in Zutphen aan de hand van het Keten Kwaliteit Melk-borgingssysteem (KKM). Naast hygiëne wordt daarbij ook streng gelet op aspecten die te maken hebben met dierenwelzijn en het milieu.
  • Het COKZ (Centraal Orgaan van Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) te Leusden controleert namens de overheid het kwaliteit- en uitbetalingsonderzoek, het transport en de monstername van de melk. Ook ziet het COKZ er op toe dat de EU-Hygiëneverordering 853/2004 goed wordt nageleefd.
  • De NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) voert monitoringsonderzoek uit naar chemische contaminanten en residuen.