Melkveehouders

De melkveehouders van NoorderlandMelk hebben veel gemeen. Ze hebben zich gespecialiseerd in de melkveehouderij en hebben veel liefde voor hun vak. NoorderlandMelk-veehouders hebben een duidelijke focus op melkkwaliteit en een duurzame productiewijze. Heel bewust kiezen zij voor NoorderlandMelk als partner omdat zij zich thuis voelen bij deze kleine, transparante coöperatie. Een ondernemende organisatie met heel directe lijnen en zonder overmatige overheadkosten. Er is binnen NoorderlandMelk een nauw contact tussen de leden en het bestuur.

Kwaliteitsmelk
NoorderlandMelk is streng als het gaat om melkkwaliteit. In onze ogen is dat in ieders belang. Want juist op kwaliteit van de melk kunnen wij ons onderscheiden. Door het samen net wat beter te doen dan de bedrijven om ons heen. Melkkwaliteit is immers de beste garantie voor een bovengemiddelde melkprijs.

Weide Weelde
Enkele van de NoorderlandMelkveehouders zijn Weide Weelde boer. Weide Weelde boeren zijn melkveehouders die met hun boer zijn, hun levenswijze, staan voor oude waarden in een nieuwe tijd. Niet alleen groter en meer, maar produceren met extra oog voor mens, dier en natuur. Eén van hun boerenwaarden is bijvoorbeeld weidegang. Koeien moeten volgens de Weide Weelde boeren naar buiten kunnen in de perioden dat er gras beschikbaar is. De Weide Weelde boeren leveren de melk voor de producten van NoorderTrots, het huismerk van Poiesz en WeideWeelde Boerenzuivel.