Sponsorbeleid

NoorderlandMelk heeft gekozen om projecten, activiteiten of evenementen te sponsoren die een directe relatie hebben met de agrarische melkveesector. Het sponsorbeleid werkt met een 6-tal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn opgesteld, zodat elke aanvraag langs dezelfde meetlat gelegd wordt.

De uitgangspunten:

 1. de aanvrager moet lid, of kind van lid, zijn
 2. het project moet directe binding hebben met de agrarische melkveesector
 3. de aanvraag moet gericht zijn op het verhogen van kwaliteit en duurzaameid (kennis) binnen de agrarische melkveesector     OF
 4. de aanvraag is gericht op het verhogen van de maatschappelijke kennis m.b.t. het productieporces van melk of de bedrijfsvoering op de melkveehouderij
 5. de aanvraag is voor een project, activiteit of evenement in het werkgebied van NoorderlandMel
 6. NoorderlandMelk ondersteunt geen:
 • projecten met een religieus of politiek karakter
 • loterijen
 • sporttoernooien
 • studiereizen
 • projecten met commerciële doeleinden of winstoogmerk
 • reeds gerealiseerde projecten
Wilt u ook een sponsoraanvraag indienen? Gebruik hiervoor het sponsorformulier.
Mail het ingevulde formulier naar info@noorderlandmelk.nl. Na een maand krijgt de aanvrager bericht van ons.