Welkom bij NoorderlandMelk

NoorderlandMelk is een onafhankelijke aanbieder van boerderijmelk. Ons doel is samen met de leden de melk op een efficiënte manier optimaal tot waarde brengen. Dit doen wij al sinds 2007, vanuit een kleine, beheersbare organisatie met weinig overheadkosten. Wij zijn flexibel, professioneel en spelen uitstekend in op de kwaliteitseisen van de afnemers. Hiermee leggen wij de basis voor een langdurige samenwerking met onze afnemers.

NoorderlandMelk is een organisatie voor en door melkveehouders. Uit onze leden wordt het bestuur van onze organisatie gekozen. Dit zorgt voor een maximale betrokkenheid van onze bestuurders en de wil om samen te werken aan topkwaliteit en duurzaamheid en uiteraard aan een prima melkprijs. Melkveehouders die hetzelfde nastreven, voelen zich dan ook direct thuis bij NoorderlandMelk.

Goede melk

Bij alles wat wij doen, draait het om het maken van de beste melk. Wij kunnen dat beloven dankzij de toewijding en expertise van onze melkveehouders en het daaruit voortvloeiende kwaliteitsbesef. Dit zorgt er voor dat de kwaliteit van de melk hoger ligt, dan het Nederlandse gemiddelde. Wij garanderen de kwaliteit door streng toezicht op de geleverde kwaliteit en door het hanteren van strikte leveringsvoorwaarden. Bovendien hebben we het traject van koe tot zuivelfabriek volledig traceerbaar en transparant gemaakt.

Meedenken en meebewegen

Het vakmanschap en de bewezen kwaliteit van onze melkveehouders maakt NoorderlandMelk een interessante en integere handelspartner voor de melkverwerkende industrie. Een partner die meedenkt en in beweging blijft. Voortdurend kijken we naar marktverbreding, zinvolle innovaties en verbetering van de efficiëntie.