Gezondheidsplan

Het KoeKompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Het KoeKompas laat middels een risicoanalyse zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een praktisch instrument om de diergezondheid en dierwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. Zo kunt u als een spin in het KoeKompas web aan de juiste touwtjes trekken.

Het doel van het KoeKompas is om uw bedrijf compleet in kaart te brengen. Op deze manier worden risico’s ten aanzien van dierwelzijn, diergezondheid en melkkwaliteit in beeld gebracht. Door preventief aan de slag te gaan met deze risico’s kan de veehouder maatregelen nemen en voorkomen dat afwijkingen (die vaak kosten met zich meebrengen) daadwerkelijk ontstaan.