Koemonitor

Sinds 1 januari 2020 is KoeMonitor opgenomen in de leveringsvoorwaarden. KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeKompas - KoeAlert - KoeData.

KoeKompas voert u 1x per jaar uit samen met uw dierenarts. U vult op de site het veehoudersgedeelte in van KoeKompas en maakt zelf een afspraak met een dierenarts voor het KoeKompas-bezoek. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak, niet uw dierenarts. Via Z-net ▸ Mijn Z-net ▸ Mijn KoeKompas kunt u het veehoudersgedeelte van KoeKompas invullen. Tijdens het bedrijfsbezoek van de dierenarts vult hij het KoeKompas in en maakt met u een rondgang over het bedrijf. 

KoeAlert is een nieuw onderdeel binnen de KoeMonitor. U voert een keer per jaar een KoeAlert uit. U kunt ervoor kiezen dit te combineren met de uitvoering van KoeKompas. Dat scheelt weer een bezoekje van de dierenarts. KoeAlert geeft inzicht in het herkennen van attentiekoeien en borgt dat alleen melk van gezonde koeien wordt geleverd aan en wordt verwerkt door een levensmiddelenbedrijf. Dit is gebaseerd op de EU-hygiëneverordening en de EU-controleverordening / Officiële Controle Verordening. 

KoeData geeft elk kwartaal inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf en daarmee in het risico dat er attentiekoeien aanwezig kunnen zijn. Dit is gebaseerd op de EU-hygiëneverordening. U hoeft voor inzage in deze gegevens niets te ondernemen. Alle kengetallen worden automatisch uitgewisseld. De aspecten waarop de diergezondheid wordt beoordeeld zijn: rundersterfte, kalversterfte, nieuwe uierinfecties, tankmelkcelgetal, daling BSK, gesloten bedrijfsvoering, leptospirose, BVD, IBR, paratbc en salmonella. De KoeData-score van het melkveebedrijf resulteert in een diergezondheidsstatus A, B of C.