Familie van Daatselaar

Boerenbeleving op Nieuw Weper

In het Friese dorp Oosterwolde bevindt zich de bijzondere boerderij ‘Nieuw Weper’, gerund door Ronnie  en Hanneke van Daatselaar. Naast de productie van kwaliteitsmelk met ruim 100 melkkoeien kunnen bezoekers er terecht voor rondleidingen en diverse arrangementen. Een ware beleving voor iedereen die graag kennis wil maken met het echte boerenleven.

“Waarom wij onze melk aan NoorderlandMelk leveren? Dat is een goede vraag”, zegt Ronnie van Daatselaar. Even denkt hij na. Dan geeft hij krachtig antwoord. “Omdat het een slagvaardige organisatie is met heel korte lijnen. Een organisatie waarbinnen wij elkaar niet als concurrenten zien, maar als collega’s. Samen brengen wij onze kwaliteitsmelk naar de markt. Dat moet ook op de langere termijn leiden tot een bovengemiddelde melkprijs.” Hanneke: “Tijdens vergaderingen worden direct beslissingen genomen. Ook is het bestuur gemakkelijk aanspreekbaar en zij zijn zelf ook veehouder. Daarmee raakt het resultaat van de coöperatie hen zelf ook direct in de portemonnee. Dat geeft een maximale betrokkenheid en zorgvuldigheid. Dat spreekt mij aan.”

A-ware Food Group
Als relatief kleine afzetcoöperatie heb je een sterke marktpartij nodig om niet al te grote risico’s te lopen. “Met A-ware Food Group hebben wij zo’n partij gevonden”, legt Hanneke uit. “Het is een partij die de afzet van kaas in de wereld heel ambitieus heeft opgepakt. Daarmee zijn ze groot geworden in het rijpen, veredelen en uitleveren van kaas via retailers. Met de eigen kaasproductie erbij staat er een zeer complete en efficiënte kaasketen.”

Lisa  en Koen de kinderen van Ronnie en Hanneke, groeien op in een mooie beestenboel, waar niet alleen zij, maar ook de bezoekers van ‘beleef de boerderij’ van kunnen genieten. Naast de 100 melkkoeien en 60 stuks jongvee, zijn ook nog 4 schapen, 3 kippen, 2 kalkoenen en 1 hond te bezichtigen.

Beleef de boerderij
Hanneke wilde naast melk produceren al een tijdje iets anders erbij gaan doen. Toen ze door de ambachtelijke kaasmakerij ´Kaaslust´ benaderd werden om daar melk te gaan leveren, ging het ineens heel erg snel. “Samen met Kaaslust en restaurant Het Goudmeer hebben we diverse arrangementen ontwikkeld. Hierin zit meestal een rondleiding bij ons op de boerderij. Jaarlijks maken hier enkele honderden mensen gebruik van. Het is een leuke manier om ze kennis te laten maken met onze sector.”

Ronnie en Hanneke van Daatselaar, Oosterwolde