Familie van Dalen

Melkvee en kinderzorg

Jacob en Marrien van Dalen runnen samen in Mantinge een melkveebedrijf met 80 koeien en 60 stuks jongvee. Daarnaast verlenen zij zorg aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. Een mooie combinatie die veel voldoening geeft.

Jacob en Marien van Dalen hebben samen 3 kinderen; Evert , Jorien en Niels . Daarnaast hebben ze een aantal dagen per week ook de zorg over 6 andere kinderen. “Kinderen die extra aandacht nodig hebben, of die vanwege de gezinssituatie tijdelijk niet thuis kunnen wonen”, legt Marrien uit. “Die proberen wij een veilige en stabiele thuishaven te bieden en ze dingen te leren waar ze de rest van hun leven voordeel bij hebben.”

Spelenderwijs leren
Dieren spelen hierin een belangrijke rol. Dat is de reden waarom wij naast koeien en jongvee ook enkele paarden, pony’s en konijnen hebben. En natuurlijk skelters, fietsjes en traptractors. Hiermee kunnen ze lekker buiten spelen en samen ravotten op de boerderij. Marrien: “Een handje helpen hoort er ook bij. De kinderen verzorgen bijvoorbeeld samen met ons de paarden, pony’s en kalveren. We willen ze graag extra vaardigheden meegeven. Dat doen we zo spelenderwijs.”

Kwaliteitsmelk
Kwaliteitsmelk leveren en de zorg voor de kinderen is een mooie combinatie. “Het melkveebedrijf omvat ongeveer 50 hectare grond. Allemaal binnen een straal van één km rondom het bedrijf. 40 hectare grasland en 10 hectare snijmaïs. “We melken ongeveer 675.000 kg”, vertelt Jacob. “Dat mag best nog wat groeien, al is schaalvergroting geen doel op zich.” Jacob en Marrien hechten er veel waarde aan dat de koeien in de zomer de wei in kunnen. Als het weer goed is zelfs dag en nacht. Jacob: “Een koe hoort in de wei. Bovendien hebben we er dan het minste werk mee.”

Waarom NoorderlandMelk?
“Wij hebben bewust gekozen voor NoorderlandMelk vanwege de extra aandacht die de afzetcoöperatie geeft aan kwaliteit van de melk. Zuivel van een hoge kwaliteit heeft immers altijd meer marktkansen. Het is de beste garantie voor afzetzekerheid en een betere melkprijs.”

Jacob en Marrien van Dalen, Mantinge