Gildeboer M. de Jong

Gildeboer

Nieuwsgierig geworden naar de Gildeboeren achter Weide Weelde is NoorderlandMelk beland bij Marten en Anneke de Jong in Baaium. Hier wonen zij met hun drie kinderen Grytsje , Els  en Ultsje 

Karakteristiek
Marten: "Goed grasland met koeien en vogels in de wei, dat is karakteristiek voor ons bedrijf. Ons bedrijf/ landschap is gevestigd op kleigrond, hierdoor zijn er weinig boswallen en hagen te vinden maar kun je wel genieten van weids uitzicht en ruime percelen."

Motivatie
"De aansluiting bij het Boerengilde is voor ons een tweede kans om onze bedrijfsvoering opnieuw in te richten, vertelt Marten. Als jongen van 14/15 leerde ik op school dat vroeg in het voorjaar maaien, veel productie opleverde. Deze werkwijze pasten we ook toe op het bedrijf van mijn ouders, met als gevolg dat de weidevogels vertrokken naar de buren met een Grupstal. Weidevogels horen bij het Friese landschap en wij willen deze dan ook behouden voor de omgeving. Je wordt ouder en vindt andere waarden zoals de natuur belangrijker. Daarom zijn we onze bedrijfsvoering anders gaan inrichten. Nu heeft 80% van de grutto hier zijn broedgebied en zorgen we ervoor dat dit gebied ook behouden blijft."
 
Onderscheiden
Marten: "Ik heb het gevoel dat het onderscheiden van melk bij onze coöperatie begint te horen. Ieder lid van NoorderlandMelk verdient het om tijdig ergens in te kunnen stappen en zo voor toegevoegde waarde te kunnen gaan."
 
Fam. de Jong, Baaium