Familie van der Hout

Ondernemers uit Oldeberkoop

In het Friese dorp Oldeberkoop wonen Hans  en Hendrika  van der Hout samen met hun kinderen Marijke en Sybren  op de boerderij 'Int Scheepcken'. De boerderij van Hans en Hendrika was voorheen in gebruik als café aan de haven. De naam 'Int Scheepcken' stamt nog uit die tijd.

Ondernemerschap
Hans en Hendrika managen naast de boerderij nog een aantal andere takken waaronder een zorgtak, de verhuur van het eigen gastenverblijf en de verkoop van prefab betonputten. Hendrika: "Wij proberen zoveel mogelijk die dingen te doen waar we plezier aan beleven. Voor iedereen is dat weer wat anders, maar alle drie nemen we onze eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid."
Hans: "Het boerenleven biedt structuur, vrijheid en niet onbelangrijk: ondernemerschap/ management. Dus het organiseren van allerhande zaken om de boerderij (technisch en financieel) draaiende te houden. Wij runnen het bedrijf samen met onze vaste medewerker, Casper,. Daarnaast helpt Roy op zijn eigen manier mee op ons bedrijf. Casper is degene van ons die de koeien 'kent' en de werkzaamheden die direct met het vee te maken hebben op zich neemt. Ik houd feeling met het bedrijf door elke ochtend zelf de koeien te melken.
Na 20 jaar bedrijfsvoering was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Daarom ben ik in 2006 samen met mijn zwager een bedrijf begonnen in prefab betonputten (betonputten.nl). Een bedrijf buiten de agrarische wereld, een mooie aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden!
 
Coöperatieve structuur
Op de vraag naar ideeën en initiatieven voor de coöperatie hebben beiden een duidelijk antwoord. De coöperatieve structuur van NoorderlandMelk meer benutten door als veehouders gezamenlijke zaken op te pakken, bijvoorbeeld de Koe-Kompas bezoeken door de veearts. "Het is al coöperatie belangrijk dat we boergericht zijn. Daar moet onze coöperatie sterk voor blijven staan, zegt Hans."
 
Waarom NoorderlandMelk?
Hans: "Bij NoorderlandMelk kan je nog het verschil maken en heb je direct inspraak in het bestuur."
 
Hans en Hendrika van der Hout, Oldeberkoop