Familie van Velde

Ad en Annette van Velde zijn in 1988 vanuit Moerkapelle (Zuid-Holland) neergestreken in het Groningse Kantens. In 1999 hebben ze in dezelfde woonplaats een nieuw melkveebedrijf laten bouwen. Hier melken ze op dit moment het viervoudige aantal koeien van datgene waarmee ze in 1988 zijn begonnen.  Ad van Velde is één van de grondleggers van de coöperatie en is 8,5 jaar de voorzitter van NoorderlandMelk geweest. In april 2015 heeft hij zijn bestuurlijke functie neergelegd. Fam. van Velde blijft betrokken bij de coöperatie als lid.

Toekomst Nederlandse melkveehouderij
Ad & Annette zijn eensgezind als ze over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij spreken: "Mega bedrijven zien wij niet gebeuren. Natuurlijk gaat de schaalvergroting wel door, zegt Ad, maar in Nederland zal het gezinsbedrijf blijven bestaan", vult Annette aan. Annette vervolgt: "Dit is ook belangrijk voor ons imago. We moeten vooral blijven innoveren en voorop lopen. Hierdoor blijven we interessant en kunnen we blijven concurreren'. Ad: Wat je tegenwoordig merkt is dat de markt zakelijker en harder is geworden. De melkprijs vliegt alle kanten op; vroeger was dit stabieler.

Weidemelk
Annette:" 'License to Produce' dat is weidegang en weidemelk tegenwoordig. Weidegang is erg belangrijk voor ons imago". Ad: "Ja, uit contacten met de afnemers kwam duidelijk naar voren dat weidegang hetgeen is wat de afnemer wil. Het behoud van het weidemelkvolume zoals NoorderlandMelk deze nu kent is erg belangrijk. NoorderlandMelk loopt voorop met weidegang doordat de coöperatie dit als enige in de sector 100% geborgd heeft".
 
NoorderlandMelk
De toekomst voor NoorderlandMelk ziet Ad vooral in de verbreding van de coöperatie, bijvoobeeld door gezamenlijk inkoop van producten en diensten. Ad: "Hier maken we op dit moment geen gebruik van, maar ik weet zeker dat hiervoor verborgen mogelijkheden binnen de coöperatie liggen". Ad benadrukt dat verbreding in die zin geen verplichting moet zijn voor veehouders, maar een vrije keuze: "Het moet altijd als doel hebben dat de NoorderlandMelk veehouders er voordeel van hebben". Waar Ad ook verbreding ziet voor NoorderlandMelk is in het dragen en voeren van een eigen merk. Ad: "Als een eigen merk gerealiseerd zou kunnen worden, zou dit een versteviging zijn van ons onderscheidend karakter in de markt. Voldoende breedte in de coöperatie is echt belangrijk voor NoorderlandMelk".
 

Ad en Annette van Velde, Kantens