Openstellen NGP vanaf 15 januari

Publicatiedatum: 06-01-2015

Net als afgelopen jaren hanteert NoorderlandMelk ook dit jaar weer het NoorderlandMelk GezondheidsPlan (NGP) als richtlijn
van de diergezondheid, duurzaamheid van uw veestapel en antibioticareductie. Het NGP zal vooraf worden ingevuld met
actuele data met betrekking tot uw dierziektestatus, DDD en duurzaamheidskengetallen. Op een aantal onderdelen is het NGP,
naar aanleiding van opmerkingen vanuit u en uw dierenartsen, aangepast. Met het NGP voldoet u aan de landelijke verplichting
van de Bedrijf GezondheidsPlannen (BGP). Het kan eventueel noodzakelijk zijn om uw BedrijfBehandelPlan (BBP) naar aanleiding
van uw NGP aan te passen. Overleg dit met uw dierenarts. Vanaf 15 januari 2015 staat het NGP online, via Z-net, voor u klaar.

De procedure is als volgt:

  • U vult in het NGP de ontbrekende data in.
  • U sluit uw gedeelte van het NGP af (hierna kunt u geen aanpassingen meer doen).
  • Uw dierenarts krijgt een melding van NoorderlandMelk.
  • Uw dierenarts vult samen met u na een rondgang over het bedrijf het NGP verder in.
  • Wanneer uw dierenarts zijn/haar deel heeft afgerond is het NGP gereed.
  • Voor 1 juni moet het NGP afgerond zijn. Qlip BV draagt zorg voor de borging.
Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!