Boerenprotesten!

Publicatiedatum: 08-07-2021

Wij ervaren allemaal, als boer, dat er druk gelegd wordt op ons boerenbestaan. Deze druk raakt onze bedrijven en is voelbaar in onze gezinnen.

 

De oplossing van diverse problemen in ons land kan en mag niet alleen op het bordje van de boer komen te liggen.
Sterker nog, wij als agrarische ondernemers, denken en werken op basis van lange termijn en toekomstgericht. Daar hebben we duidelijk, onderbouwd en eenduidig beleid voor nodig. Dan kan de sector, samen met andere belangen in ons land, standvastig een goede toekomst in. De politiek zou deze houding juist moeten ondersteunen in plaats van weg serveren in ondoorzichtige belangenafweging op basis van emotie en modellen.
 
Daarom, blijf standvastig, steun de vertegenwoordigers van de agrarische sector die het eerlijke verhaal vertellen die gebaseerd is op kennis in plaats van emotie.
Of ze nu op de trekker hun verhaal kracht bij zetten, in de vergaderzaal hun steentje bijdragen, of thuis aan hun eigen keukentafel zitten. Blijf een collectief, alleen als we elkaar blijven steunen komen we tot een oplossing.
  
Met vriendelijke groet,

Bestuur en medewerkers NoorderlandMelk
 
Alma Den Hertog, Adrian Langereis, Carolien Werners, Rik Smits, Marcel Strijtveen, Djurre Postma, Erik Overkempe, Patrick Doornenbal en Erika Otten

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Column Alma Den Hertog :