Column Alma Den Hertog :

Publicatiedatum: 18-05-2021

"Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan"

Een gevleugelde uitspraak van mijn vader. Vaak, vooral in deze bijzondere tijd, hoor ik hem dat in mijn gedachten zeggen. Mijn vader was door deze houding ook niet voor één gat te vangen en raakte niet snel in paniek of gefrustreerd. Immers, kunnen zaken niet linksom, dan maar rechtsom.
Het maakte hem creatief, maar hij ging wel voor het door hem beoogde resultaat.
Vanuit het motto: “het moet maar zoals het kan” maakt ook de corona periode eenieder creatief, het zorgt voor onorthodoxe oplossingen of brengt nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Zo zaten we de afgelopen week, voor het eerst, in een digitale Algemene Ledenvergadering samen met u, leden van NoorderlandMelk. Voor de zakelijk te nemen
coöperatieve besluiten was het een goede setting, de inhoud kon goed naar voren worden gebracht, er kon worden gestemd en vragen gesteld.
En toch: wat heb ik het goede gesprek gemist, de informele lunch, de interactie met elkaar. Maar toch voelden we verbinding, want we zijn verenigd in dezelfde coöperatie met een gezamenlijke toekomst met bijhorende uitdagingen. Het is belangrijk dat we daar ook in alle ruimte met elkaar over kunnen sparren, dat bleek ook uit een paar vragen van leden. We gaan zeker, zodra het kan, de mogelijkheid benutten om elkaar live te ontmoeten, hopelijk lukt dat ergens in de zomer.
U heeft als leden de voordracht van twee nieuwe kandidaten bekrachtigd door unaniem te kiezen voor toetreding tot het bestuur van Marcel Strijtveen en Djurre Postma. Beide gedreven ondernemers met creatieve, zakelijke en besluitvormende capaciteiten. Tegelijkertijd brengen beide ook verschillende kwaliteiten het bestuur binnen, zoals kritisch beschouwen,blik op doorontwikkeling en treden buiten de gebaande paden. Meer van hetzelfde brengt geen extra waarde, diversiteit wel. Daar koersen we op. Het is bijzonder om een aantal jaren als bestuurder bij de coöperatie betrokken te mogen zijn, dat geeft inhoud, inzicht, een nieuwe blik van binnenuit op de coöperatie. Het besturen doet ook wat met jezelf als ondernemer.
“Het moet maar zoals het kan”, dat kennen we altijd al vanuit onze bedrijfsvoering, waar we dagelijks geconfronteerd worden met verrassingen en regelmatig de planningen overhoop gaan. Schakelen en flexibel zijn, dat hoort bij een bedrijf met levende have. Daar komen dan weersomstandigheden,wetgeving, markt en prijs bij.

Na het droge jaar blijken op diverse plekken de voervoorraden echt op te raken. We hoopten allemaal op een vroeg voorjaar, maar het bleef te koud en nu lijkt het wel herfst. Hier en daar kwamen de koeien al eerder de wei in dan de bedoeling was, maar de eerste snede gras wordt al geen vroegertje meer, terwijl dat nu net wel goed uit zou komen. Maar ook hier is het een kwestie van creatief zijn en anders dan bedoeld de rantsoenen invullen. De kostprijs is daarbij wel een vraagstuk, de prijzen op de grondstoffenmarkt zijn erg hoog. Geen voorjaar gelijk, het blijft een puzzel. Ook financieel staan de marges onder druk, waardoor we met een krappere liquiditeitspositie het voorjaar in gaan.
Ik hoop ook dat in politiek Den Haag de nuchterheid de boventoon gaat voeren van het motto: “het moet maar zoals het kan” en dat de heren politici gaan inzien dat een land wel een bestuur nodig heeft wat, voor de agrosector, met een heldere lange termijnvisie en beleid komt. We willen als ondernemer niet steeds worden verrast, maar we willen kunnen koersen op de toekomst. Onzekerheid geeft frictie en spanning en dat is voor niets en niemand goed. Markt en handel moeten draaien en zicht hebben op een duidelijk toekomstperspectief. Ruimte en vertrouwen, dat zijn op dit moment wel bijna de meest beladen woorden. Ruimte is verworden
tot een gevecht om de vierkante meters en vertrouwen, zo is wel duidelijk, komt te voet en gaat te paard. Het zal een flinke weg zijn, voordat er in Den Haag weer bestuurd kan worden vanuit vertrouwen en dit ook middels toekomstgericht beleid voor de agrosector zal gelden.
Op het eerste gezicht lijkt de zuivelmarkt stabiel de coronaperiode te doorstaan en noteringen zijn nu stijgende. Er lijkt een goede vraag te zijn, maar de verwachtingen zijn voorzichtig en hangen voor een groot deel samen met het ontspannen van de maatregelen, zowel nationaal als internationaal. Toch hoor ik wel het woord vertrouwen. Vertrouwen in herstel van de markt en vraag, echter wanneer de reguliere handelspaden weer hun weg vinden, dat zal de tijd leren. De coronaperiode heeft allicht ook paden veranderd, andere inzichten gegeven en nieuwe mogelijkheden gecreëerd.
Zo blijf ik toch maar vertrouwen op de wijsheden van mijn vader, die niet snel in paniek of frustratie geraakte maar het deed met wat er kwam en daar altijd een nieuwe mogelijkheid uit wist te halen. Urgentie geeft creativiteit. Nieuwe kansen zien, ook als ze niet voor de hand liggen. Dat is ook ondernemerschap, zowel individueel als voor onze coöperatie.
“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.


Alma Den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!