Marcel Strijtveen wint de Gouden Grutto

Publicatiedatum: 04-04-2017

Marcel Strijtveen heeft tijdens de conferentie: "Succesvol boeren met natuur: ontmoet de praktijk", de Gouden Grutto publieksprijs ontvangen.

Hij ontving de prijs uit handen van oud-minister van LNV en akkerbouwer Cees Veerman. Marcel ontving de meeste stemmen van het publiek voor de combinatie van natuurbescherming en zijn boerenbedrijf.

Aan deze publieksprijs is een geldbedrag verbonden van €2500,-. Marcel is blij met de prijs: "het is mooi dat je kunt laten zien dat de "gewone"boer ook goed voor de natuur zorgt". Het geldbedrag gaat hij gebruiken om te investeren in maatregelen die zijn land nog aantrekkelijker maken voor weidevogels.

Marcel is 1 van de 12 gildeboeren, leden van NoorderlandMelk, die de melk leveren voor het product WeideWeelde.

 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!