KKM-protocol 2015

Publicatiedatum: 07-01-2015

NoorderlandMelk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met alle leden is hard gewerkt aan die kwaliteit, bijvoorbeeld aan de introducties van de cel- en kiemgetal regeling. De kwaliteit van NoorderlandMelk zit in het product, de melk, de organisatie en in u als producent. Dit is te zien aan de vele kwaliteitsonderscheidingen die wij elk jaar mogen uitreiken. Hierdoor heeft NoorderlandMelk een goed kwaliteitsimago opgebouwd binnen de zuivelsector. Het feit dat NoorderlandMelk al jaren 100% geborgde Nederlandse kwaliteitsmelk levert, draagt ook bij aan dit positieve imago.

Middels het handboek Keten Kwaliteit Melk worden de kaders aangegeven waarbinnen u als melkveehouder opereert. We
conformeren ons al vanaf de opstart van NoorderlandMelk aan de landelijke KKM-borging. Komend jaar gaat het nieuwe KKM-protocol 2015 in werking treden. Landelijk zijn er, ten opzichte van het oude protocol, een aantal aanpassingen wat betreft de borging en de invulling. Onlangs hebben we u daar middels een brief over geïnformeerd. Hiernaast vindt u kort nog even de belangrijkste wijzigingen.

Belangrijkste wijzigingen

  • De termijn voor eventuele verbeterpunten is verkort naar 4 weken.
  • Controleurs kunnen onaangekondigde controles uitvoeren of deze pas 1 dag vooraf melden.
  • Compost als boxbedekking/-strooisel is verboden.
  • Bedrijven met een fosfaatoverschot in 2015 moeten verplicht deelnemen aan de kringloopwijzer.
  • Nieuwbouw stallen zijn voldoende open, zodat het vee van buitenaf zichtbaar is.

Foto's van links naar rechts: Mts. A. en H. Flapper (5 jaar kwaliteitsmelk)/ Mts. G. Huizing en G. Huizing-Wolbers (5 jaar kwaliteitsmelk), J.T.M. Neuteboom (5 jaar kwaliteitsmelk), Mts. IJdema - de Haan (15 jaar kwaliteitsmelk) & N. van den Akker (20 jaar kwaliteitsmelk, Mts. Slagter (35 jaar kwaliteitsmelk)

 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!