Even voorstellen: Ton Gerssen

Publicatiedatum: 10-11-2014

“Tijdens de ledenvergadering van 23 oktober 2014 ben ik kort aan u voorgesteld als de nieuwe bestuursadviseur van NoorderlandMelk. Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om deze invulling te gaan geven. Als bestuursadviseur zal mijn takenpakket bestaan uit het bieden van strategische managementondersteuning aan het bestuur en tegelijkertijd op een positief kritische manier het bestuur een spiegel voorhouden. Dit alles om het doel van de Coöperatie te realiseren: ‘Sterkere positionering van NoorderlandMelk als leverancier van melk met toegevoegde waarde’.

“Vanaf jonge leeftijd ben ik sterk betrokken geweest bij de zuivelindustrie. Eerst als zoon van een melkhandelaar & actief bestuurder van de coöperatieve melkfabriek van boeren en melkhandelaren in Utrecht. Later als leidinggevende bij o.a. Menken Dairy Food (Menken, Wassenaar) & Numico (Danone; voorheen Nutricia, Zoetermeer). De afgelopen 30 jaar heb ik ervaring opgebouwd in operationeel management, strategieontwikkeling, investeringsbeleid en specifiek projectmanagement. Vele coöperatieve discussies heb ik gevoerd bij Campina, waar ik de functie van Directeur voor alle kaasproductie- en verwerkingsbedrijven beklede. Daarnaast ben ik als interimmanager werkzaam geweest bij FrieslandFoods. Hier heb ik o.a. strategische studies gedaan naar de opzet en toekomst van de productielocatie in Beilen en de keuzen voor de productie van Babyvoeding en de herinrichting van de productielocatie.”

“Ik ben getrouwd met een Friese boerendochter (melkveebedrijf) Tammina  en samen hebben wij twee zonen en één dochter. We zijn de trotse opa & oma van twee kleinkinderen. In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen, zeilen of golfen. Daarnaast vind ik filosofie en historie interessante verdiepingsonderwerpen. Wij wonen met veel plezier al weer 35 jaar in het westen van het land, in Zoetermeer. Niet direct naast de deur, maar toch door de polder relatief snel in ’t noorden. Ik zet mij graag in voor NoorderlandMelk omdat de Coöperatie naast het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie én kwaliteit van de onderneming, de Coöperatie ook staat voor het bevorderen van diergezondheid, milieukwaliteit, melkkwaliteit en voedselveiligheid.” 

“Na mijn carrière in het bedrijfsleven wil ik nu graag mijn ervaring en kennis inzetten als adviseur, en ik kijk er naar uit om samen met het bestuur Coöperatie NoorderlandMelk sterk te positioneren in de markt.” 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!