Column Fedde van der Meer: Het niet pluis gevoel.

Publicatiedatum: 12-11-2019

In de medische wereld wordt het niet pluis gevoel uiterst serieus genomen.

Gevoel en intuïtie van ervaren professionals zijn waardevol en bruikbaar. Het “niet pluis” gevoel kan levens redden.

Boeren voelen nu haarfijn aan: het kan niet waar zijn dat het stikstofprobleem zo zwaar weegt voor de landbouw. Er is geen regie over zowel landbouw- als natuurbeleid. Keuzes die nu worden gemaakt zijn niet doordacht. Het is fataal voor ondernemers om de spelregels te wijzigen tijdens het spel.

Het areaal boerenland ten opzichte van natuurgebieden is vele malen groter. De verhouding Natura 2000 en het belang van het boerenland wordt niet in de juiste proportie gezien. Op het boerenland is veel natuur en er zijn nog diverse mogelijkheden. Vanuit de agrarische sector is er de laatste jaren volop ingezet op natuur inclusieve landbouw. De laatste jaren heeft NoorderlandMelk ook deze weg ingeslagen. We hebben veel bereikt en kunnen nog veel meer bereiken in samenspraak en samenwerking. Door het huidige beleid, waarbij de verantwoordelijkheid van de stikstofdepositie wordt neergelegd bij de boer, wordt de motivatie om zeep geholpen. Er wordt een situatie gecreëerd van natuur versus boer.

De arrogantie en gemak waarmee dit beleid nu naar buiten is gebracht, zonder overleg met de boeren, is ongekend. Het feit dat wij boeren zo massaal en eensgezind de weg op gaan, komt voort uit ons “niet pluis gevoel”. Dit kunnen wij niet negeren. Het is van levensbelang!

Fedde van der Meer

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!