Column Alma Den Hertog: Vooruitdenken en leven met de dag

Publicatiedatum: 01-12-2020

In deze bijzondere en bijzonder vreemde tijd lijken ook verwachtingen
als een jojo heen en weer te gaan. De corona houdt nog steeds huis en
zorgt voor een wipwap aan berichten, verwachtingen en emoties.

Daar, waar het ene moment een markt min of meer stabiel lijkt, volgen er op een ander moment weer berichten over onstabiliteit en onzekerheden in afzet of doorvoerkanalen. Zuivelondernemingen zijn voorzichtig of voeren noodzakelijke ingrepen uit door veranderingen in de markt.Soms ook worden verwachtingen bijgesteld.
Het blijkt niet gemakkelijk om de rust te bewaren, gezien de berichten die we in de media lezen over onrust onder de boeren, ook binnen hun eigen organisaties. Kritisch meedenken met elkaar over je eigen organisatie is een groot goed en belangrijk voor de ontwikkeling, maar elkaar loslaten werkt versnippering in de hand en daar is de kracht van de eigen organisatie niet bij gebaat. Inhoudelijk weer stappen zetten en met respect luisteren naar elkaar en daarnaar handelen en met elkaar komen tot verbetering,dat is het beste, hoe moeilijk soms ook.Versnippering van de kracht van de coöperatie, organisatie of als zuivel in zijn geheel betekent verzwakking.
Dat is juist wat we als zuivel en als agrosector niet zouden moeten willen, zeker niet in deze periode waarin we elkaar meer dan nodig hebben ten aanzien van overheid en beleid.
De economie, arbeidsmarkt en grondstoffenmarkt hobbelen wisselend door. Belangrijk is, dat de vraag overeind blijft en het goederenverkeer onbelemmerd haar weg kan vinden, dat is de uitdaging. Kan de agrosector haar kracht vasthouden?
Sommige sectoren staan helemaal stil of zijn zeer verzwakt. Dat zal ontegenzeggelijk economische gevolgen hebben. Het zou onzekerheid op de arbeidsmarkt kunnen geven. Ik kan niet ontkennen dat ik daar wel een beetje een unheimisch gevoel over heb. Een economie kun je niet, net als een lampje, zomaar straffeloos aan- of uitzetten. Tegelijkertijd staat de beurs hoog en rijzen de woningprijzen de pan uit. Hoe is dat toch mogelijk zou je toch zeggen in een tijd waar zekerheden wankelen. We leven inderdaad in een bijzonder vreemde tijd waarin reguliere economische wetten soms niet gelden.
Blijft over om bij jezelf te rade te gaan hoe te anticiperen in een tijd als deze. Wat is er wat je bindt, voor jezelf, je bedrijf en gezin. Vooralsnog lijkt op onze bedrijven de waan van de dag iets voorbij te gaan aan het boerenerf. Immers, door de seizoenen gedreven en de aandacht die we
moeten geven aan ons vee en ons mooie product melk lijkt alles gewoon normaal door te gaan. Dat kan voor onze bedrijven en voor onze families ook een bron van kracht zijn. Het koesteren van de mooie landelijke omgeving waarin we wonen en werken geeft mij juist houvast.
Negativiteit helpt mij niet, realiteitszin wel. Ondertussen gaan we met coöperatie NoorderlandMelk richting een nieuw kalenderjaar, waarin we, volgens afspraak, verschillende
melkstromen zullen leveren aan onze samenwerkingspartner Royal A-ware. We willen als NoorderlandMelk ons proactief blijven doorontwikkelen, onze netwerken actief onderhouden en anticiperen op de ontwikkelingen in de zuivel en markt. Natuurlijk willen we ook heel graag weer met u als lid in gesprek gaan over onze bedrijven, over technische zaken en over de ontwikkelingen binnen NoorderlandMelk.
Aan de keukentafel samen met u discussiëren en op deze wijze verbonden te zijn met elkaar.
De effecten van de coronamaatregelen hebben we niet in de hand. De ontwikkeling van de economie zal zijn eigen weg vinden. Soms hou ik mijn hart een beetje vast, maar vaak is het belangrijk van eigen kracht uit te gaan. Als persoon, als gezin, als bedrijf en als coöperatie NoorderlandMelk.


Vriendelijke groet,
Alma den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk
 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!