Bijeenkomst Fosfaatreductieplan 2017

Publicatiedatum: 22-12-2016
NoorderlandMelk organiseert een drietal kleinschalige bijeenkomsten om met haar leden in gesprek te gaan over het Fosfaatreductieplan 2017. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen leden de laatste informatie over het plan en is er de gelegenheid om alle bedrijfsspecifieke vragen te stellen. U kunt zich niet meer aanmelden voor de bijeenkomsten.
 
 
 
 

 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!