Familie van Noord

Berend van Noord (59) is een bekende naam binnen NoorderlandMelk. Hij was als bestuurder bij de oprichting van de coöperatie betrokken. In 2014 heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd. Stilzitten was er niet bij, want samen met zijn vrouw Tonny (57), zoon Jan Wouter (30) en diens vriendin Sharina (25) kochten ze een tweede bedrijf. De veestapel van dit bedrijf bestaat uit Jerseys.
 
Een tweede bedrijf
Berend: "Het bedrijf is 13 jaar oud en stond al langer te koop. In 2014 hebben we gesprekken gevoerd over de aankoop van het tweede bedrijf in Wijster. Toen zijn we niet verder gekomen dan gesprekken en berekeningen maken aan de keukentafel. In 2015 stond het bedrijf nog te koop. Het quotum was er toen af en we zochten ruimte voor ons jongvee. Dit was voorheen ondergebracht bij een opfokbedrijf, maar de opfokker zei het contract op en op ons eerste bedrijf was geen ruimte voor een nieuwe jongveestal. Daarnaast waren de grondgebondenheidseis, de afhankelijkheid van de mestafzet- en voermarkt redenen om het tweede bedrijf met 46ha grond te kopen. Uiteindelijk hebben we het bedrijf in juni 2015 gekocht. In november van dat jaar kwam het jongvee, in december de koeien en in januari 2016 zijn we echt van start gegaan."
 
Jerseys versus Holsteiners
"Het is een mooi gezicht de Jerseykalfjes, zegt Sharina, ze zijn kleiner en tederder dan een Zwartbonte. Soms zit er zo weinig kracht in de bek dat je biest geeft met een lammerfles. Opvallend aan een Jersey is ook het afkalfgemak. Bij een Holsteiner kun je voorspellen wanneer een kalf komt, bij een Jersey is dat praktisch onmogelijk." Jan Wouter vertelt verder: "We zijn er te kort mee bezig om een voorkeur uit te spreken, maar de melkprijs ligt nu 9 eurocent hoger dan op het andere bedrijf waar we Holsteiners houden. De Holsteiners geven wel meer liters dan Jerseys, maar met veel lagere gehaltes. De vet- en eiwitpercentages, samen met de melkprijs, zijn wel getallen waardoor je de Jersey snel leert waarderen."
 
Jonge Agrarische Ondernemers
Sharina: "Ik werd geraakt door het lied 'Onze Boerderij' van Tessa Boomkamp. Een lied dat gaat over de boerderij die van generatie op generatie over gaat. In onze vriendengroep hadden we het er laatst over. Hoeveel ouders zouden de stappen nog zetten die Berend en Tonny voor ons hebben gezet. Dan komt echt het besef dat je dankbaar en trots mag zijn op alles wat je mee krijgt van de generatie voor je. We zijn vandaag hier op dit bedrijf, omdat Berend en Tonny samen stappen hebben gezet, die het voor ons mogelijk maakt om jonge agrarische ondernemers te zijn. Zonder hun hulp hadden wij dat niet gekund. Ik wil de jonge agrarische ondernemer meegeven om dankbaar te zijn voor de generatie voor ons, die hard heeft gewerkt en nog werkt voor onze toekomst." 

 

Luister het lied 'Onze Boerderij' van Tessa Boomkamp!

Mts. van Noord, Wijster