Familie den Hertog

Innovatief idee

Piet (58) en Alma (55) den Hertog uit Luddeweer zijn leden die zich actief inzetten binnen de agrarische sector. Alma natuurlijk als voorzitter van NoorderlandMelk, maar ook als voorzitter van LTO-Noord, provincie Groningen. Piet is voorzitter van de plaatselijke landbouwvereniging Overschild 'de Meedenlanden'. In 1972 verkaste Piet & Alma van Woudbrugge naar Overschild, waarna ze in 2000 het akkerbouwbedrijf van Alma haar ouders in Luddeweer kochten en een melkveebedrijf begonnen.

'Vrijekeuzekoe'
Als het zou kunnen dan zou ik een groot voorstander zijn van de 'vrijekeuzekoe', zegt Alma. De 'vrijekeuzekoe' beslist zelf of ze binnen of buiten wil zijn. De koe buiten is goed voor het imago van de sector. Ik denk dat dit onze positie als partner met toegevoegde waarde versterkt ten opzichte van Royal A-ware. Maar, vult Piet aan, er moet geen tweedeling ontstaan tussen veehouders die weiden en zij die hier niet voor kiezen. We hebben maar één soort melk en dat is koemelk."

Vergaderingen
Piet is een bekend gezicht op de bijeenkomsten van NoorderlandMelk: "Als lid is het belangrijk dat je de vergadering bezoekt want daar wordt de toekomst van de coöperatie vastgesteld. Je mening mag genuanceerd zijn en hoeft niet overeen te komen met die van het bestuur, maar de dingen die het bestuur aandraagt moeten wij als leden serieus nemen. Wij moeten onze mening daarover geven." Alma: "Ik sluit me daar helemaal bij aan. We moeten elkaar aanvullen en sterk maken. De toekomst moeten we samen invullen en deze wordt mede bepaald op de ledenvergaderingen. Piet: "Ik vind dat NoorderlandMelk echt onderscheidend is als het op samenwerking met de leden aankomt. Wat de leden zeggen op een vergadering, daar wordt mee gewerkt."
 
Waarom NoorderlandMelk?
"De oprichting van NoorderlandMelk zagen wij als een groot avontuur en hierin wilden we graag meegaan, zegt Alma. De marktkansen tezamen met de platte organisatiestructuur van de coöperatie waren voor ons directe redenen om aansluiting te zoeken bij NoorderlandMelk."
 
Piet en Alma den Hertog, Luddeweer