Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar

Publicatiedatum: 07-12-2022

Alma Den Hertog:
"We leven in een gek land. Polarisatie en snel oordeel zorgen dat een toekomstige weg ver weg is. En de broodnodige personen die op staan en, vaak te koste van zichzelf of hun positie, een weg bereiden naar mogelijkheden, zijn schaars of worden weggezet als zijnde een afwijkende mening. Ik vind daar wat van....

En toch...
De prachtige filmpjes van Royal A-ware, FrieslandCampina en de NAJK laten het diepste wezen van ondernemerschap zien, de basis die je nog steeds de passie laat voelen. En vanuit die passie en denken in mogelijkheden zal het ondernemerschap, ook in de agrarische sector, zijn weg vinden. Daarin hebben we de kracht van de toekomstige generatie nodig. Die is er, getuige de passie voor de agrarische toekomst zoals we die ook vanuit de voorzitter van het NAJK horen.
Dus kijken we vooruit, zetten we in op ondernemerschap en ja, ondernemerschap die passend is in de omgeving, passend is vanuit de basis, de bodem en passend is bij de ondernemer.
Daarbij is zonering niet de oplossing, wel de ondernemer, de bodem en diversiteit, zowel biodiversiteit als ondernemersdiversiteit. Ik blijf van mening, de landbouw goed kennende, dat die kracht er zit. Ondernemen en acteren vanuit eigen kracht, vanuit wat wel kan, vanuit innovatie en creatief acteren, vanuit kennis en kunde die we als melkveehouders allemaal bezitten".

Overige berichten

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!
Column Alma Den Hertog :