Beste boeren van NoorderlandMelk

Publicatiedatum: 30-06-2022

Wij zijn als boeren en als sector in ons hart geraakt en ons vertrouwen in de overheid is totaal zoekgeraakt

Overheidsbeleid wat al jaren niet matcht met wat wij als sector nodig zijn om in harmonie met onze omgeving ons bedrijf te kunnen voeren en een bestaan op te bouwen.Overheidsbeleid die de rust in onze gezinnen blijft verstoren en ons thuisgevoel aantast.Diezelfde overheid zet een lijn uit vanuit niet gezamenlijk gedragen uitgangswaarden.

Wij ervaren dat deze lijn niet goed is voor de toekomst van Nederland!

Wij boeren respecteren de natuur, onze omgeving en de maatschappij waarin wij leven, dat hoort bij ons. Juist daarom is de ingezette lijn een breuk in ons vertrouwen.

Het stikstofbesluit voelt als een grauwe deken. Voor veel boeren wordt toekomstperspectief bepaald door het inkleuren van een kaart.

Maar toch: wij boeren gaan door! We rechten de schouders en gaan door met onze prachtige bedrijven, vanuit eigen kracht en eigen regie. Dan laat je zaken niet gebeuren maar blijf jezelf bepalen.

Overige berichten

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Column Alma Den Hertog
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!
Column Alma Den Hertog :