Workshop Levensduurverlenging Melkvee

Publicatiedatum: 07-10-2016

Workshop Valacon: Introductie Levensduurverlenging Melkvee
Begin november organiseert NoorderlandMelk in samenwerking met Valacon een drietal workshops waarin de leden kunnen kennismaken met het thema 'Levensduurverlenging Melkvee'. Deze workshops vinden plaats op locatie bij een geïnteresseerd lid en worden geleid door een adviseur van Valacon.

De Workshop
De adviseur start de workshop met een toelichting op het begrip levensduur. Vervolgens gaan we in op de situatie bij de bedrijven die deelnemen aan de workshop. Een belangrijke discussievraag hierin is: Waar liggen mogelijke belemmeringen voor een langere levensduur? Om deze vraag met elkaar te bespreken vragen wij u van tevoren een aantal technische kengetallen van het eigen bedrijf aan te leveren. Bij uw aanmelding ontvangt u deze vragenlijst.
 
D.m.v. deze vragenlijst gaan we aan de hand van de bedrijfskengetallen, kijken naar de verschillen en de oorzaken voor verschillen, tussen de bedrijven. Ook zal er voldoende ruimte zijn om al uw bedrijfsspecifieke vragen te stellen aan de adviseur van Valacon. Door samen ervaringen uit te wisselen en met elkaar in discussie te gaan, hopen we veel praktische handvatten te geven die u helpen om uw bedrijfsdoelen te behalen.
 
U kunt zich niet meer opgeven voor deze workshop. 
 
Deze workshop telt mee voor punten in ons duurzaamheidsplan.
Column: Het niet pluis gevoel.
Wij zijn samen trots op onze boeren!
LedenBBQ NoorderlandMelk
Huiskamerbijeenkomsten
Persbericht: overname WeideWeelde
Boer in transitie: Piet den Hertog
VLOG-pilot
21 september Weidedag familie Wijnhout
Marcel Strijtveen wint de Gouden Grutto