Viering 10 jarig bestaan NoorderlandMelk

Publicatiedatum: 04-04-2017

NoorderlandMelk viert dit jaar haar 10 jarig bestaan, een mijlpaal waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Wij willen dit graag samen met u vieren op: zaterdagmiddag 29 juli 2017 op het bedrijf van de familie Reuvekamp in Sonnega.

Het programma ziet er als volgt uit:
Inloop 13.00 uur
Gezamenlijke lunch: 13.30 uur
Start toneelvoorstelling: "Koning van het Grasland" 14.30 uur
Afsluiting: 17.00 uur

U wordt deze middag in de gelegenheid gesteld met elkaar in gesprek te gaan en terug te kijken op de zaken die de afgelopen 10 jaar in de Coöperatie hebben gespeeld. Ook blikken we deze middag met elkaar vooruit. Het bestuur wil zich graag samen met u richten op de toekomst van NoorderlandMelk als zelfstandige coöperatie met een onderscheidende identiteit in de zuivelmarkt.

Klik hier om je aan te melden

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!