Spardag

Publicatiedatum: 02-04-2017

Woensdag 19 april

Kruisweg, Marum

Aanvang 10.45

De melkveehouderijsector staat regelmatig in het middelpunt van de belangstelling.Gebaseerd op feiten, maar nog vaker gebaseerd op beeldvorming en imago. Ook worden er door de politiek en door diverse maatschappelijke organisaties verschillende scenario’s geschetst.

In 2017 bestaat NoorderlandMelk 10 jaar. Over 15 jaar willen we ook onze 25e verjaardag vieren. Wat komen we in die tussentijd tegen, waar willen we dan trots op zijn en wat moeten we daarvoor doen? Een strategische denkrichting hebben we vorig jaar met elkaar bepaald, over een concrete invulling hiervan willen we graag input met elkaar delen.

Na een analyse van de trends, de plek en de positie van NoorderlandMelk als samenwerkingspartner gaan we graag samen met u in gesprek over ons te volgen beleid naar de toekomst. U bent van harte welkom!

Wij vinden het fijn als u vooraf even aangeeft of u komt. Graag ontvangen wij voor dinsdag 18 april per e-mail een aanmelding op info@noorderlandmelk.nl.

Dit in verband met de u aangeboden lunch.

Graag tot ziens!

 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!