Jongerendag 'Zuivel met een +'

Publicatiedatum: 28-10-2014

Begin oktober organiseerde NoorderlandMelk haar eerste jongerendag, met het thema: ‘Zuivel met een +’. Ongeveer 20 NoorderlandMelk coöperatie jongeren in de leeftijd van 16 – 35 (of één of twee jaren ouder) kwamen die dag naar Blesdijke om met elkaar kennis te maken en te discussiëren over dit thema. Onder leiding van Harry de Wit (A-ware) die de discussie op een creatieve en uitdagende wijze leidde, bespraken drie gasten, uit diverse aanverwante- en samenwerkende partijen van NoorderlandMelk, samen met de jongeren het thema ‘Zuivel met een +’.

Niek Nielen van Galatrada BV was een van de gasten. Hij produceert, in samenwerking met een aantal boeren van NoorderlandMelk, de melkdrank Tjolk. Een product met een verhaal waarbij de natuurlijke productiewijze centraal staat. Maar ook een product dat daadwerkelijk waarmaakt wat het beloofd. Het product in het schap moet betrouwbaar zijn, de buitenkant moet verleiden, maar moet ook kloppen met de smaak”.

Yvonne Willig van Henri Willig kaas BV vertelde in haar verhaal hoe zij als kleine verwerker van melk zich uitsluitend op de niche markt richten. Juist met ‘speciaalproducten’ kan een kleine producent met een relatief kleine groep boeren komen tot grote dingen en een plek in de markt verwerven.

Arnout Schrorer van A-ware legt zich toe op productontwikkeling en ontwerp. Hij gaf aan dat alles begint bij de markt. Te veel innovatieve producten worden ontworpen zonder dat er bekend is of de markt er echt op zit te wachten. Hierdoor verdwijnt 85% van de productontwerpen uiteindelijk in het ‘niets’. Belangrijk is om de markt te kennen en daar een duidelijke behoefte te ontdekken waar je als bedrijf invulling aan kunt geven.

De sprekers waren duidelijk in hun verhaal: een plus op de melk realiseren is echt niet eenvoudig. Zuivel met een plus kan in een drietal richtingen worden gezocht: kwaliteit van de melk, speciaalproducten en nieuwe productiemethoden. Tegenwoordig is een zeer goede kwaliteit niet meer onderscheidend genoeg: de kwaliteit van de melk moet buiten iedere discussie staan en wordt meer en meer de standaard. Een speciaal product tot een succes ontwikkelen is een hele uitdaging. Slechts 15% van alle ideeën komt tot een product, nog afwachtend of het stand houdt in de schappen van de Retail. De concurrent zit immers ook niet stil. Tjolk, een zuiveldrank van een oud merk in een nieuw jasje, geproduceerd door een paar onderscheidende NoorderlandMelk boeren, ligt op dit moment in diverse schappen bij Poeisz, de Plus en Jumbo. Dat is prachtig! De uitdaging is nu om het product verder in de markt te krijgen en door te ontwikkelen.

Speciale producten

De aanwezige jongeren hadden een duidelijk zienswijze op de speciaal markt: Er is zeker kans om te ontwikkelen, maar er zijn duidelijk twijfels of dit resulteert in een meerprijs voor de melk. ‘De markt betaalt’, als uitgangspunt heeft zich niet erg bewezen. Tegelijkertijd is juist een speciaal lijn/product voor NoorderlandMelk binnen A-Ware een zeer goede mogelijkheid tot versterking van de positie als samenwerkende partner binnen A-Ware. “Onderscheidend zijn in de productiemethode en daarmee een niche-lijn ontwerpen binnen NoorderlandMelk”, zou volgens Arnout Schrorer van A-ware best een goede denkrichting zijn voor NoorderlandMelk. Een jeugd- & kinderlijn als speciaal lijn voor de melk biedt goede kansen en verdient ontwikkelingskansen. Bij Willig zien ze hier niet de kans toe, omdat ze zich daar te klein voor achten, maar misschien kan het binnen NoorderlandMelk wel.

Bezoek Buffelboerderij

Na een goede lunch werd er een bezoek gebracht aan de Waterbuffelfarm in Oldemarkt (www.waterbuffelfarm.nl), gerund
door de fam. Zeestraten. Na terugkomst uit Denemarken kwam de betreffende boer in aanraking met buffelmelk en de verwerking daarvan tot kaas. Stap voor stap werd een buffelboerderij opgezet en een winkel ingericht. Ofschoon nog niet tot een
volledig inkomen genererend, is het bedrijf het laatste jaar flink gegroeid en is er duidelijk een vraagmarkt naar de speciaal producten. “Het omgaan”, zo vertelt de enthousiaste boerin, “met buffels is een verhaal apart, zowel qua karakter als qua
gezondheid. Hoe gek ook gezien het formaat, maar een buffel is nog het beste te vergelijken met een geit. Het samenstellen
van een goed voerpatroon is een uitdaging op zich en de grote beesten blijken veel kwetsbaarder te zijn, dan hun uiterlijk doet
vermoeden.”

De jongerendag bleek een schot in de roos en er is uitgebreid gesproken met de jongeren over uiteenlopende onderwerpen. De betrokkenheid bij, en het enthousiasme voor NoorderlandMelk blijkt groot en leidt tot soms stevige, maar
open discussies. De boodschap van de dag was duidelijk: ‘Zuivel met een + ‘ is een uitdaging op zich die niet zomaar in een
compleet plan op tafel ligt. Maar de jongeren zijn enthousiast en gaven aan graag betrokkenheid te willen zijn bij de coöperatie
en de toekomstige ontwikkelingen. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Het bestuur van NoorderlandMelk kijkt terug op
een geslaagde dag en hoopt in de toekomst zeker een vervolg te geven aan dit initiatief. Hopelijk vonden jullie het net zo leuk!
Laat het ons weten via twitter @Noorderlandmelk.

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!