Aanvraagformulier Weidevogelfonds

 

Procedure
Een projectaanvraag moet voor 1 december a.s. bij de Raad van Advies Weidevogelfonds worden ingediend. Praktisch gezien betekent dit dat de aanvraag ingediend kan worden via info@noorderlandmelk.nl.
De aanvragen worden gecontroleerd en indien nodig wordt er contact met u opgenomen om de aanvraag te complementeren. De Raad van Advies Weidevogelfonds zal een bindend advies uitbrengen voor 1 febrauri 2017.
 
Klik op de volgende link voor het: Aanvraagformulier__Weidevogelfonds.